Årsmöte 2019

Föreningens årsmöte 2019 planeras till måndagen 25 februari kl 19:00 hos ordförande Carl-Fredrik Enell, Föraregatan 26B, Kiruna.

Dagordning (Standard) [PDF]

Verksamhetsberättelse 2018 [PDF]

Förslag från ordföranden

Stadgarna föreskriver 2 suppleanter och 2 revisorer, vilket har visat sig överflödigt. Jag föreslår därför att detta och följande möte ändrar stadgarna.

Följande antal funktionärer bör kunna ändras:

Styrelsesuppleant 1
Revisor 1
Suppleant till revisor 0-1

Leave a comment