Bli medlem

Man blir medlem genom att betala in årsavgiften. Ta dock gärna kontakt med styrelsen först så vet vi vad inbetalningen gäller. Kontaktuppgifter finns här..

Medlemsavgiften är 200 kr per år för privatpersoner och 500 kr per år för föreningar.

Nya rutiner gäller för inbetalningen: Föreningen har numera ett konto i Sparbanken Nord
8264-4 63 186 068-1