Kontakt

Föreningens styrelse består 2019 av

Ordförande Carl-Fredrik Enell, Kiruna
Sekreterare Mats Luspa, Kiruna
Kassör Mattias Abrahamsson, Kiruna
Suppleanter Sachiko Arvelius, Linköping
Vakant

Styrelsen kan kontaktas på adresser enligt (Ordforande, Sekreterare, Kassor) (a) kyla.kiruna.se

Föreningens stadgar