Kontakt

Föreningens styrelse består 2018 av

Ordförande Carl-Fredrik Enell, Kiruna
Sekreterare Mats Luspa, Kiruna
Kassör Mattias Abrahamsson, Kiruna
Suppleant Sachiko Arvelius, Linköping

Styrelsen kan kontaktas på adresser enligt (Ordforande, Sekreterare, Kassor) (a) kyla.kiruna.se